Xarxa

L’Spai-T és un esplai familiar del barri de la Marina que treballa en xarxa per aconseguir la implicació social i desenvolupament personal dels infants, joves, famílies i equip de monitors/es. Actualment ens trobem dins dos grans grups:

MCECC

El Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC) és una federació de centres d’educació en el lleure presents a les diferents diòcesis catalanes i també a Mallorca. Els esplais del MCECC intervenen educativament per ajudar a viure una experiència de temps lliure amb sentit a traves de l’educació en el lleure, l’humanisme cristià, l’associacionisme, el moviment català, el compromís i la responsabilitat.

El MCECC treballa amb i per als esplais partint, sempre, d’una proposta educativa compartida. Ens dóna suport, ens assessora i ens acompanya en el dia a dia en aspectes tècnics de gestió (tramitacions legals, recursos econòmics,..), en l’acció educativa (formació, publicacions) i generant xarxa i capital social (proposant trobades i activitats o exercint un rol de representació i intermediació).

Fundació Mans a les Mans

MANS A LES MANS és una fundació sense ànim de lucre que busca donar resposta a les necessitats de nens i joves posant especial atenció en aquells i aquelles en situació de vulnerabilitat social. És l’única fundació als barris de la Marina (Districte de Sants-Montjuïc) que s’orienta a donar oportunitats en matèria educativa i de formació als nens i joves per garantir-los un futur millor.

Actualment han aconseguit que, cada any, més de 250 nens i joves gaudeixin d’un espai de creixement, protecció, arrelament, trobada i referència. I la relació amb el nostre esplai és mitjançant el seu projecte “Mar obert”; el qual consisteix a donar suport a aquelles persones voluntàries i entitats externes que acompanyen als grups d’infants i joves dels barris de la Marina.

Parròquies Mare de Déu de Port

Les parròquies de Mare de Déu de Port i sant Bartomeu són una unitat pastoral des de fa molts anys. Sempre han promogut els grups i activitats d’infants i joves obertes a la comunitat i al barri. Quan un grup de joves de la JOC de la comunitat va decidir fundar l’esplai Spai-T, els preveres i el consell parroquial van estar al seu costat col.laborant amb els espais i recursos a l’inici i desenvolupament de l’Spai-T fins el dia d’avui.

Representants de l’Spai-T formen part del consell parroquial i d’aquesta manera flueix la comunicació i la col·laboració mútua amb els diversos grups parroquials i amb la comunitat en general. També hi ha vincles de col·laboració amb la Fundació Mans a les Mans que actua amb els seus programes en el sector de la infància i la joventut, i que també va néixer amb l’ajuda de la comunitat parroquial.

Coneix-nosQui som? Grups