Xarxa

L’Spai-T és un esplai familiar del barri de la Marina que treballa en xarxa per aconseguir la implicació social i desenvolupament personal dels infants, joves, famílies i equip de monitors/es. Actualment ens trobem dins dos grans grups:

MCECC

El Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC) és una federació de centres d’educació en el lleure presents a les diferents diòcesis catalanes i també a Mallorca. Amb un bagatge de més 60 anys d’experiència, agrupa uns 200 centres d’esplai federats, distribuïts en les províncies de Barcelona, Tarragona i Lleida, l’illa de Mallorca i també el principat d’Andorra.

El MCECC treballa amb i per als esplais partint, sempre, d’una proposta educativa compartida. Ens dóna suport, ens assessora i ens acompanya en el dia a dia en aspectes tècnics de gestió (tramitacions legals, recursos econòmics,..), en l’acció educativa (formació, publicacions) i generant xarxa i capital social (proposant trobades i activitats o exercint un rol de representació i intermediació). En definitiva, la seva funció és servir en tot allò que millori la qualitat de les activitats dels centres d’esplai i el seu funcionament com a entitats juvenils i voluntàries.

Parròquies Mare de Déu de Port